Isalakutshelwa Sibona Ngomopho Essay Checker

Isalakutshelwa - Poem by Mphathi Thobumoya Mbhele

ISALA KUTSHELWA

BENGHLELI NGIZWA BETHI ISALA KUTSHELWA
SIBONA NGOMOPHO
KODWA MINA NGAVUMELA UMBUSO UNGIDAKWE

bengiseqa mgwaqo
eseqa imgwaqo
nginothando olungaqinile
ngoba ifindo bengiligqashula
ngingenandaba nababecasuka phela nomama ngsakhula
bethanda ukuthi waysusa uzoymela
kepha mina ngahla ekhumbini(taxi) umshayeli(driver)
waysusa yazambela
pho kungani kuhlupheka mina ngoba ngahluleka
ukuysusa
kodwa baqinisile abadala mabethi HAMBA JUBA
BAYOKUCHUTHA PHAMBILI
he yazimina ngezami izindlebe

BENGHLELI NGIZWA BETHI ISALA KUTSHELWA
SIBONA NGOMOPHO
KODWA MINA NGAVUMELA UMBUSO UNGIDAKWE
abaziyo bathi ISALAKUTSHELWA SIBONA NGOMOPHO

kepha mina ngabashiya behlangene ngamakhanda
oBhungane eyami indaba beyibhunga
phela bengingayingeni i night club
kodwa bengiba yi 1 night standing
phela elami ikhekhe bekuwu Mkhumbi
omubi
othi mungahlala kulona udliwe zingwenya
phela elami ikhekhe kwase kuthiwa ikoze kuse
nesami isinqa siwu jelly sesithambile
obenganamali ubebona sengihambile
aibo! Wena uthi wawungazi yini ukuthi emhlabeni
ngizogcina ngihambile
ngyabonga mdali ngokugcina ungkhululile
phela abantu ngbakhathazile
kodwa ngkhalela amathuba engwalahlile
nemphefumulo ebingthembisa umshado mihla
namalanga nayo ngiyphulile
inkinga ngavumela umbuso ungidakwe
he yazimina ngezami izindlebe

BENGHLELI NGIZWA BETHI ISALA KUTSHELWA
SIBONA NGOMOPHO
KODWA MINA NGAVUMELA UMBUSO UNGIDAKWE

yazi mina emaphuphweni ami angnalo isoka
kodwa utshwala empilweni yami bumqoka
ngiwumakhwapheni amadoda abantu kuwo ngu Shakes
Mashaba ngoba ngiyawaqoka
angyena uzet-en kodwa izinto zomhlaba izona
eziyisembatho sempilo yami
mhlawumbe lento ekthiwa uthando ngayizela ngigijima
ingakho njena ngaqhuzuka ngawa
ebe nghamba nabo bangeqa badlula
bekuhleli kshiwo kthiwa umngani inyoka namhlanje
mina sengyabona
kube bengumfunisi bengizothi engabona ngyabaxolela
manje igama ngu Sthandiwe kodwa empilweni zabantu
ngzondiwe phela mina ngamehlo ngbonile
inkinga ngavumela umbuso ungidakwe
he yazimina ngezami izindlebe
BENGHLELI NGIZWA BETHI ISALA KUTSHELWA
SIBONA NGOMOPHO
KODWA MINA NGAVUMELA UMBUSO UNGIDAKWE

Mphathi Thobumoya Mbhele

Topic(s) of this poem: sad
Poem Submitted: Thursday, May 11, 2017


Report this poemEdit this poem

Recite this poem (upload your own video or voice file) - NEWUser Rating:

Literal EngA person who refuses to be told learns by the flow of his/her blood.

Umuntu ongalaleli izixhwayiso lezeluleko ucina esewele engozini.

Eng A pig-headed person learns the hard way.

The African traditional life was full of adventure. The adventures included hunting parties and in some cases territorial wars and battles, all of which were risky. In each case, people undertook the adventures in numbers to increase their strength and to support one another. Some people were more experienced in these expeditions than their colleagues. As such it was vital for the experienced to share information and knowledge with others. If anyone failed to heed the information given, the consequences could be fatal while taking heed to advice could also save lives.

The proverb educates on the power of listening to voices of wisdom to avoid undesirable outcomes in our lives. There are some people who will always think that they know all that needs to be known and choose not to listen to advise from others. Learning is a process and we learn through listening, among other ways.

0 thoughts on “Isalakutshelwa Sibona Ngomopho Essay Checker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *